Info

1° Meten is weten !

De Stad is gestart met de berekening van de CO2-uitstoot van de verschillende activiteiten op haar grondgebied. Gelieve hier het compleet rapport terug te vinden. De eerste resultaten van deze CO2-voetafdruk zijn aanmoedigend.

De ambtenaren van de Stad zijn niet de enigen die inspanningen hebben geleverd, de resultaten voor de Brusselaars zijn eveneens positief :

*KtCO2 : Kilo Ton van CO2

2° Het Klimaatplan schrijven

Het Klimaatplan zal een lijst bevatten van alle acties die zullen moet worden uitgevoerd om de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen.

Zich door de Brusselaars laten inspireren

Een reeks van participatieve workshops zullen worden georganiseerd met de Brusselaars om oplossingen te suggereren voor lokale problemen.

De Stad Brussel nodigt haar inwoners uit om deel te nemen aan deze workshops waarin de de volgende thema's aan bod zullen komen : duurzame voeding, stadslandbouw, duurzaam consumeren, de natuur in de Stad en groene mobiliteit.

Welke toekomst voor jullie ideeën ?

In samenwerking met de adviesbureau's CO2logic en EcoRes, zal de Stad Brussel de verschillende ideeën uit de workshops verzamelen en consolideren. Samen zullen we het Klimaatplan van de Stad Brussel op bouwen.

Met welke doelstelling ?

Het Klimaatplan van de Stad Brussel is bedoeld om de Europese doelstellingen inzake energie en klimaat te realiseren in 2030 :

Doelstellingen

Klimaatplan