TELEWERK

Telewerk

De Stad Brussel heeft beslist telewerk in te voeren met het project BXL20/21, dat meer bepaald de verhuizing van het administratief centrum, een dematerialisering en de invoering van ‘nieuwe manieren van werken’ (met onder andere telewerk) omvat. Daar worden vele voordelen van verwacht voor zowel de administratie als de werknemers: het evenwicht tussen beroeps- en privéleven bevorderen, flexibele werkuren en ar- beidsorganisatie, meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geven aan het personeel, het woon-werkverkeer verminderen enzovoort.

Voornaamste projectdrager :

OE Competenties (Departement HR)

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • 30% van het personeel doet eenmaal per week aan telewerk.

  • Het woon-werkverkeer verminderen met 10%. Verwachte CO2-vermindering : 110,94 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: welzijn “op het werk”.

  • Cultureel: het personeel verantwoordelijkheid geven.

  • Milieu: verbetering van de luchtkwaliteit.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • % telewerkers per week

Resultaatsindicatoren :

  • Evaluatie van het aantal vermeden kilometer (per vervoerswijze) door de telewerkers

Budget : Informaticabudget van de Stad